Polityka Region

Chętniej zostajemy w regionie

Według informacji, jakie podaje Rzeczpospolita, województwo lubuskie to region który w 2017 roku zanotował najmniejszy spadek liczby ludności.

Na fakt, że Lubuszanie coraz częściej podejmują decyzję o pozostaniu w regionie składa się wiele czynników. Te najważniejsze wynikają z Diagnozy Społecznej Województwa Lubuskiego opracowanej na lata 2014-2020.

– Lubuskie to najbardziej tolerancyjny i otwarty region w kraju. Nie tylko Lubuszanie chcą tu zostać – tłumaczy Elżbieta Anna Polak

Mazowsze, Pomorze, Małopolska, Wielkopolska i Podkarpacie – w tych regionach zwiększała się liczba mieszkańców w 2017 roku. W pozostałych spadła. Wzrost liczby to efekt zarówno napływu do tych regionów nowych mieszkańców z innych miejsc Polski i z zagranicy, jak i dodatnie saldo przyrostu naturalnego. W województwie lubuskim, spadek liczby ludności jest niewielki. Najnowsze opracowania przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny wyraźnie pokazują, że wskaźnik dla naszego regionu wynosi zaledwie -0,54. Dla przykładu, w województwie Śląskim – 10,98, Łódzkim -9,01, czy Lubelskim -7,02. (wartości podane są w tysiącach)

Lubskie to region, który rozsądnie wydaje pieniądze unijne

Europejski Fundusz Społeczny, jest wykorzystywany, jako skuteczne narzędzie aktywnej integracji. Aż 88% uczestników, szkoleń, kursów i warsztatów, zadeklarowało wzrost swojej wiary we własne siły i umiejętności. 60% nabrało motywacji do poszukiwania pracy, a 57% stwierdziło, iż dzięki udziałowi w zajęciach łatwiej jest jej poszukiwać.

Szkolnictwo Wyższe i Młodzi on-life

Samorząd województwa skutecznie realizuje też projekty adresowane do młodych Lubuszan, którzy najczęściej zadają sobie pytanie, czy zostać w regionie? Konsekwentne rozwijanie uczelni wyższych, oraz utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim – to przykłady działań, które nie tylko mają zachęcić absolwentów szkół średnich z regionu do studiowania w Zielonej Górze. Specjalne stypendia (2 tys. zł miesięcznie) dla „młodych lekarzy” przyciągają do nas studentów z całego kraju.

Na młodych czekają także pieniądze w części infrastrukturalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

– Bardzo dużo pieniędzy przeznaczamy na utworzenie pierwszej własnej firmy, ale również na wsparcie działań dla firm już istniejących i młode firmy mogą startować w tych konkursach – wyjaśnia E. Polak

Lubuski biznes ”na plusie”

O atrakcyjności lubuskiego do życia świadczą też sukcesy lubuskich przedsiębiorców. Lubuskie firmy są w czołówce firm, które z sukcesem wdrażają innowacje organizacyjne, marketingowe oraz logistyczne. Od 2008 roku zwiększyła się liczba patentów z 398 do 1157. O wzroście gospodarczym wyraźnie świadczą wskaźniki: wartość PKB – z 29 mld w 2008 r. do 411 mld w 2018 r.; średnia płaca – w 2008 r. było 2,2 tys. zł, dziś jest 4,2 tys. zł; bezrobocie – 12,6 proc. w 2008 r., 6,6 proc. w 2018 r.; liczba firm – w 2008 r. było 101,8 tys., dziś jest 112,9 tys.

Źródło: Materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego