1 czerwca 2020

Żary24 online

Portal miejski

Czy istnieje możliwość ubezpieczenia domu w budowie?

Czy istnieje możliwość ubezpieczenia domu w budowie? 2

Keys and lock the door on the background of solar garden

Czy istnieje możliwość ubezpieczenia domu w budowie? 3

Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na budowę własnego domu, zamiast kupowania mieszkania w bloku. Dom zazwyczaj budowany jest na kredyt i gdyby ta inwestycja została z jakiegoś powodu zniszczona, kredytobiorca znalazłby się w poważnym kłopocie.

Ubezpieczenie nieruchomości w klasycznym ujęciu, to ubezpieczenie domu lub mieszkania. Taką polisą mogą być jednak objęte wyłącznie wykończone i odebrane przez inspektora budowlanego budynki, które mogą zostać zamieszkane. Ubezpieczenie nieruchomości oczywiście dotyczy nie tylko budynków mieszkalnych, ale najczęściej właśnie dla takich jest wykupowane.

Jeżeli nieruchomość jest w trakcie budowy, rozbudowy czy przebudowy, wówczas nie może zostać objęte tego rodzaju ochroną. Dla takich obiektów firmy ubezpieczeniowe przygotowały zupełnie inny produkt. Jest to ubezpieczenie domu w budowie.

Nieruchomość w budowie na kredyt

Kredyt budowlany przyznawany jest co prawda jednorazowo, natomiast wypłacany jest w transzach. Każda kolejna transza wypłacana jest dopiero po zakończeniu wcześniejszego etapu budowy. Jeżeli na wspomnianym wcześniejszym etapie dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, które pociągnie za sobą konsekwencje finansowe, to kredytobiorca będzie musiał je pokryć z własnych środków, chyba że zdecyduje się na ubezpieczenie domu w budowie z www.ubezpieczeniemieszkania.pl. W takiej sytuacji, zniszczenia będzie można pokryć z odszkodowania.

Co można ubezpieczyć?

W ramach tego rodzaju polisy można ubezpieczyć mury i stałe elementy – w wersji podstawowej. Ochroną mogą być również objęte sprzęty, maszyny i urządzenia znajdujące się na budowie – to w wersji rozszerzonej. Ciekawą opcją jest to, że wraz z kolejnymi etapami budowy, nie trzeba zmieniać ubezpieczenia. Określenie stałych elementów oznacza, że na początku ochrona dotyczy fundamentów, potem ścian, tynków i instalacji. Wraz z rozwojem budynku, zwiększa się automatycznie zakres ochrony. To bardzo korzystna opcja. Do tego dochodzi możliwość ubezpieczenia sprzętów, które również mogą zostać zniszczone lub skradzione.

Od jakich ryzyk można się ubezpieczyć?

Poza przedmiotami, które są objęte ochroną, znaczenie mają również ryzyka. W wersji podstawowej, ochrona dotyczy wyłącznie tych zdarzeń, do których dochodzi na skutek działania sił natury. Będzie to więc pożar, uderzenie pioruna, zalanie, działanie huraganu, gradu i temu podobne. Jeżeli jednak ubezpieczony zdecyduje się na rozszerzenie ochrony, może zabezpieczyć swój przyszły dom na wypadek kradzieży, dewastacji lub wandalizmu. Kradzież dotyczy głównie sprzętów i materiałów budowlanych pozostawionych na budowie. Trudno bowiem, by ktoś zdecydował się ukraść parapety. Sprzęty natomiast kuszą wielu złodziei i lepiej jest je zabezpieczyć.

Suma ubezpieczenia

Skoro już wiadomo, że dom w budowie można zabezpieczyć, warto wiedzieć na jaką kwotę. Z reguły zaleca się, by było to ubezpieczenie na kwotę równą wartości budowanego domu. Dzięki temu, w razie zdarzenia, pieniądze pochodzące z odszkodowania z pewnością będą wystarczające na to, by pokryć wszelkie powstałe szkody. Przy zbyt niskiej kwocie, wypłata może się okazać niewystarczająca i szkód po prostu nie da się usunąć.

Podsumowując, ubezpieczenie domu w budowie to bardzo korzystne rozwiązanie. Można nim objąć budowę nie tylko swojego domu, ale również domku letniskowego. Warto sprawdzić, jak działa ubezpieczenie domku letniskowego na www.ubezpieczeniemieszkania.pl. Dzięki temu będzie można świadomie i rozsądnie wybrać odpowiednią polisę dla siebie.