Karta kredytowa, Płatność kartą
Biznes

Kolejne 95 punktów usługowych powiatu żarskiego dołącza do programu Polska Bezgotówkowa

W kolejnych 95 sklepach i punktach usługowych powiatu żarskiego można robić zakupy bez gotówki. Dzięki darmowym terminalom mieszkańcy mogą pójść na zakupy zostawiając portfel w domu.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy w powiecie żarskim zainstalowano 95 nowych terminali w ramach
Programu Polska Bezgotówkowa. W całej Polsce w ramach Programu do przedsiębiorców
trafiło już ponad 60 tyś. terminali. Przedsiębiorcy, którzy przystąpili do Programu Polska
Bezgotówkowa reprezentują ponad 350 rodzajów działalności – przede wszystkim sektor
usługowo-handlowy.

Docieramy z Programem Polska Bezgotówkowa bardzo szeroko – zarówno do dużych miast jak i
terenów wiejskich. To niezwykle istotne z punktu widzenia gospodarki i obywateli. Płatności
bezgotówkowe to kolejne medium cywilizacyjne XXI wieku – dostęp do nich powinien być możliwy wszędzie. Pozwalają obywatelom i przedsiębiorcom bez lęku wchodzić w nowoczesne rozwiązania. Dzięki czemu w dłuższej perspektywie możemy mówić o szybszym tempie wzrostu gospodarczego poszczególnych regionów, – powiedział dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.Od września rozszerzamy również Program o urzędy i instytucje sektora publicznego m.in. samorządy i urzędy gminne. Tak, aby w każdym punkcie przyjmującym płatności można było płacić bezgotówkowo – bez względu na to czy jest to sklep prowadzony przez prywatnego przedsiębiorcę czy też publiczna szkoła, muzeum lub biblioteka – dodaje
dr Mieczysław Groszek.

Polacy coraz częściej sięgają po płatności bezgotówkowe. Możliwość płacenia kartą jest
dostępna w sklepach, punktach usługowych, a także coraz częściej na straganach, w szkołach,
przedszkolach i urzędach państwowych. Dzięki temu nie trzeba nosić przy sobie gotówki,
szukać bankomatu, stać w kolejkach i odliczać pieniędzy. Polacy szczególnie polubili płatności
zbliżeniowe – bo są szybkie, wygodne i bezpieczne. Płacąc kartą możemy kupić więcej – nie
jesteśmy ograniczeni gotówką w portfelu, ale też łatwiej jest nam zarządzać naszymi finansami.
Ponadto dzięki terminalom płatniczym przedsiębiorcy nie tracą czasu na przeliczanie gotówki
w kasie, wydawanie reszty czy wizyty w banku. W efekcie mogą skupić się na tym, co
najważniejsze – czyli na generowaniu przychodów swoich firm. Przedsiębiorcy dostrzegają, że
możliwość płacenia kartą jest dla klientów ważna – chętniej bowiem korzystają ze sklepów i
punktów usługowych, w których można się w ten sposób rozliczać. Posiadając terminal do
akceptacji płatności bezgotówkowych przedsiębiorcy mogą zyskać nowych kupujących,
powiększyć przychody i popularność firmy.

Program Polska Bezgotówkowa

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy,
którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych za swoje towary i usługi,

a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowali
płatności bezgotówkowych. Do udziału w Programie uprawnieni są  przedsiębiorcy, którzy
posiadają maksymalnie 5 placówek detalicznych.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się przyłączyć do Programu, otrzyma wsparcie ze strony
Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji
kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy. Detalista może
otrzymać maksymalnie 3 terminale. Dla każdego terminala okres dofinansowania jest liczony
przez 12 miesięcy osobno, od momentu jego instalacji.

Od 1 września 2018 roku do Programu Polska Bezgotówkowa mogą przystąpić również
podmioty sektora publicznego.

Więcej informacji na ten temat:

Źródło: Informacja prasowa