Spotkanie, Uścisk dłoni
Polityka

Spotkanie z partnerską Gminą Gablenz

W piątek, 16 grudnia 2016 r., w Urzędzie Gminy Żary odbył się spotkanie z partnerską Gminą Gablenz. Podczas spotkanie przedstawiono i omówiono projekty, które będą składane do dofinansowania z Funduszu Małych Projektów w 2017 roku.

Omówiony został m.in. projekt  ?Zapraszamy do Gminy Żary i Gablenz?, który zakłada m.in. powstanie strony internetowej obydwu Gmin, materiały promocyjne oraz organizację wspólnych imprez transgranicznych. Przedstawiono również propozycję projektu turystycznego mającego na celu wydanie mapy turystycznej oraz opracowanie wspólnej koncepcji promocji turystycznej Gminy Żary i Gablenz.

Wójt Gminy Leszek Mrożek podziękował za udział w spotkaniu i z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył życzenia dla uczestników. – czytamy na stronie Gminy Żary.

Źródło: Gmina Żary