Firma energetyczna Nomad Electric, zakończyła budowę nowoczesnej elektrowni słonecznej o mocy 50 MWp w województwie lubuskim. Imponująca instalacja zajmuje obszar 57 hektarów i stanowi przełom w produkcji energii odnawialnej w kraju. Park solarny już teraz generuje energię elektryczną, która rocznie będzie mogła zasilić ponad 28 000 gospodarstw domowych.

Park solarny o mocy 50 MWp zbudowany przez Nomad Eletric
fot. materiały prasowe

– Zakończyliśmy budowę tej instalacji zgodnie z harmonogramem, a teraz rozpoczynamy kolejny etap prac, nasz zespół O&M przejął obiekt i jesteśmy odpowiedzialni także za jego obsługę wraz z GPO i jego infrastrukturą. – mówi Paweł Czaus, CEO Nomad Electric.

Co czyni tę elektrownię słoneczną wyjątkową, to zastosowanie technologii nadążnych konstrukcji, zwanych trackerami, które umożliwiają panelom słonecznym obracanie się w kierunku słońca. Dzięki temu rozwiązaniu, panele są w stanie efektywniej wykorzystywać energię słoneczną, co przekłada się na większą produkcję energii elektrycznej. Na terenie parku solarnego zamontowano około 100 tysięcy modułów na tych nadążnych konstrukcjach.

W parku solarnym znajduje się także aż 1,5 tysiąca stołów z modułami. Każdy z nich ma własny napęd i sterownik, które pozwalają na skomunikowanie się z zaawansowanym technologicznie Centrum Monitoringu i systemem SCADA o nazwie Nomad NX oraz za ruch poszczególnego stołu. Dzięki odpowiedniej konfiguracji, niewielki silnik jest w stanie obracać kilku tonowym stołem w osi wschód-zachód.

Park solarny o mocy 50 MWp zbudowany przez Nomad Eletric
Trackery – fot. materiały prasowe

Po zakończeniu procedur EON (Energisation Operational Notification) oraz ION (Interim Operational Notification), park solarny generuje już energię elektryczną. To ważne źródło energii odnawialnej, które rocznie dostarczy prąd dla ponad 28 000 gospodarstw domowych. Dodatkową korzyścią jest fakt, że instalacja nie emituje żadnych szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, co oznacza redukcję emisji dziesiątek tysięcy ton CO2 rocznie.

Firma planuje dalszy rozwój w obszarze farm wiatrowych. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi w Polsce, istnieje możliwość hybrydyzacji elektrowni fotowoltaicznych i farm wiatrowych, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie istniejących mocy przyłączeniowych i zwiększenie produkcji energii odnawialnej.

1 października weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza m.in. przepisy dotyczące cable poolingu. To znaczący krok naprzód w rozwoju OZE w naszym kraju, pozwoli on zniwelować problem dużej ilości odmów przyłączenia do sieci. Mamy teraz możliwość hybrydyzacji farm, czyli połączenia elektrowni fotowoltaicznej z farmą wiatrową ja jednym przyłączu. Te dwa źródła, pracując w tandemie, uzupełniają się nawzajem i zwiększają całkowitą ilość energii wprowadzanej do sieci oraz umożliwiają bardziej efektywne wykorzystywanie już istniejących mocy przyłączeniowych. – tłumaczy Paweł Czaus, CEO Nomad Electric.

Co o tym sądzisz? Zostaw komentarz