Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim organizuje konkurs fotograficzny, zaadresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa lubuskiego.

Konkurs fotograficzny "Bezpiecznie w ferie" dla uczniów lubuskich podstawówek
fot. LUW, gov.pl

Zadanie konkursowe to wykonanie jednej fotografii promującej bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych. Dzieci za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać prace wraz z kartą zgłoszenia do 4 lutego 2022 r. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej na adres sekretariat.prew@go.policja.gov.pl w temacie wiadomości wpisując: Konkurs fotograficzny „Bezpiecznie w ferie”.

Konkurs organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji, Wojewodę Lubuskiego, Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Ma na celu propagowanie zasad bezpiecznych zachowań wśród dzieci podczas zimowego wypoczyku oraz edukację i popularyzację wiedzy wśród dzieci na temat zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz ograniczenie wypadków podczas zimowych zabaw.

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin można pobrać z tej strony.