Trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa do 2030 roku. Jednym z obszarów, którego dotyczy wiele wniosków, jest ochrona środowiska. Lubuszanie chcą oprócz efektywnej gospodarki odpadami, przeciwdziałania suszy, edukacji ekologicznej oraz czystego powietrza.

Radni PiS chcą wyodrębnić Żary w lubuskich pomiarach jakości powietrza
Radni PiS chcą wyodrębnić Żary w lubuskich pomiarach jakości powietrza – fot. Google/Regioneo.pl

Ochrona środowiska w Lubuskiem to priorytet

Ochrona środowiska to jeden z naszych priorytetów. Natura jest naszym wielkim potencjałem. Nikt nie ma tak zielono, jak my – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Ochrona Środowiska mocno akcentowana jest przez mieszkańców, którzy zgłaszają swoje wnioski i uwagi w ramach konsultacji Strategii Rozwoju Województwa.

Zobacz:   W lubuskim wysyp ofert pracy. Coraz więcej firm z Żar czy Kostrzyna nad Odrą poszukuje pracowników

Chcemy oddychać czystym powietrzem

Część z nich dot. czystości powietrza w regionie. Prośbę w tej sprawie wystosowali także radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości przy Radzie Miejskiej w Żarach.

W przesłanym piśmie wyrażają wdzięczność za wydanie z urzędu Postanowienia Marszałka Województwa Lubuskiego o wstrzymaniu wykonania decyzji uznającej pył drzewny produkowany przez SWISS KRONO w Żarach za produkt uboczny niebędący odpadem.

Chcą wyodrębnić Żary z lubuskich pomiarów powietrza

Doceniamy także pracę zakładu (SWISS KRONO – przyp. red.) i dobrą wolę w staraniach o rozwiązanie lokalnego problemu – można przeczytać w ww. piśmie. Radni zwrócili się z prośbą o wyodrębnienie Żar z ogólnej strefy lubuskiej (obejmuje ona całe województwo z wyjątkiem miast Zielona Góra i Gorzów), w której dokonuje się oceny jakości powietrza.  

Zobacz:   Żary: Obiekt produkcyjno-logistyczny dla Vita Group już otwarty. Deweloper już planuje rozbudowę Panattoni Park Żary

Radni klubu PiS piszą, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Żar w zakresie czystości powietrza jest bardzo ważne i zaznaczają, że podejmowane działania wszystkich instytucji stały wiarygodne i przekonują społeczeństwo.

Przypomnijmy, że samorząd województwa podjął już działania mające na celu dbałość o czyste powietrze w regionie. W ramach RPO Lubuskie 2020 zrealizowany został projekt wsparcia wymiany kopciuchów. Trwają także prace nad „Programem ochrony powietrza”, w którym zapisane zostaną niezbędne do podjęcia działania.