8 grudnia swoją działalność rozpoczęła Młodzieżowa Rada Powiatu Żarskiego. Młodych radnych oraz gości przywitała wicestarosta Małgorzata Issel.

Młodzieżowa Rada Powiatu Żarskiego zainaugurowała swoją działalność
fot. Pixabay

Młodzieżowa Rada Powiatu Żarskiego utworzona z inicjatywy Alana Żurawskiego, absolwenta Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, liczy 21 radnych, którymi są uczniowie szkół ponadpodstawowoych z terenu powiatu. Opiekunem nowo powstałej rady została Wicestarosta Małgorzata Issel.

Sesja inauguracyjną rozpoczynającą 2,5-letnią kadencję otworzył najstarszy radny, Paweł Hirsch. Podczas posiedzenia młodzi radni złożyli ślubowania, wybrali Komisję Skrutacyjną oraz Prezydium.

Młodzieżowa Rada Powiatu Żarskiego

Prezydium:

 • Przewodnicząca – Karolina Pożoga
 • Wiceprzewodniczący- Maurycy Pękala
 • Wiceprzewodnicący – Paweł Banaszek
 • Sekretarz – Przemysław Nowak
Zobacz:   Sypnęło śniegiem, trudne warunki drogowe w regionie

Skład:

 • Paweł Hirsch
 • Natalia Romanowska
 • Piotr Głowacki
 • Paweł Banaszek
 • Małgorzata Podhajna
 • Maurycy Pękala
 • Szymon Mierzwiak
 • Miłosz Napiórkowski
 • Julia Oświęcimska
 • Adrian Goryl
 • Daria Falkiewicz
 • Oliwia Kudelska
 • Wiktoria Wojciechowska
 • Jakub Śniegowski
 • Karolina Pożoga
 • Przemysław Nowak
 • Julia Mytyś
 • Anna Wardak
 • Artur Kara
 • Wiktoria Guszpit
 • Inez Kaczmarek

Pomysł utworzenia Rady Młodzieży, nie jest do końca nowy. Propozycja utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta padła kilkanaście lat temu na nieistniejącym już forum dyskusyjnym portal miejskiego Żary24 online. Mimo aprobaty ze strony żarskiej społeczności nie podjęto wówczas próby zrealizowania tego pomysłu.