W piątek, 26 lutego, w całej Polsce prowadzona będzie policyjna akcja Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (NURD), które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Czego możemy się spodziewać?

Dziś policyjna akcja NURD. Uważajcie na przejściach 26.02.
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Policja

Policyjna akcja NURD. O co chodzi?

Już dziś, 26 lutego, ruszają ogólnopolskie działania NURD. Więcej policyjnych patroli możemy spodziewać się dziś w rejonach przejść dla pieszych. Przez cały dzień policjanci będą zwracać szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz kierowców wobec pieszych. Nie oznacza to jednak, że będą z tej okazji przymykać oko na inne przypadki łamania przepisów.

Przypominamy najważniejsze przepisy dla pieszych i kierowców, dotyczące przejść dla pieszych, które pozwolą Wam spędzić ten dzień bez mandatu. Piesi i rowerzyści powinni pamiętać o posiadaniu przy sobie elementów odblaskowych, które znacznie zwiększą ich widoczność.

Pieszym zabrania się wchodzenia na jezdnie:

  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi
  • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko
  • przebiegania przez jezdnię
  • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują

Najważniejsze zasady obowiązujące kierowców w rejonie przejść:

  • zbliżając się do przejścia, kierowcy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu
  • skręcając w drogę poprzeczną, musimy ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przechodzącemu przez jezdnię na którą wjeżdżamy