W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zakończył się etap wojewódzki konkursu ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2023 r. Na przekazanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wybrano oferty siedmiu podmiotów spośród 13, które zgłosiły swoje propozycje. Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych, nie zostały poddane ocenie merytorycznej i zostały wykluczone z dalszej procedury konkursowej.

Program "Pokonać bezdomność" - etap wojewódzki zakończony
fot. Pixabay

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzi teraz ocenę merytoryczną nadesłanych ofert i dokona wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu. Celem programu jest zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym i zminimalizowanie ryzyka bezdomności.

Zobacz:   Loko-Piknik w Żaganiu. Kolejowe święto dla pasjonatów kolejnictwa

Oferty, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną to Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ROZWÓJ, Stowarzyszenie Reintegracji Społecznej Re-Start, Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO, Dom Wspólnoty Barka i Żarska Spółdzielnia Socjalna.

Konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” jest ważnym narzędziem walki z problemem bezdomności w Polsce. Dzięki takim inicjatywom organizacje i stowarzyszenia mogą pozyskać środki finansowe na prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych i niesienia im pomocy.