W Żarach odbyły się uroczystości w związku z przypadającym 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Wojewoda Władysław Dajczak uczestniczył w wydarzeniu reprezentując Premiera Mateusza Morawieckiego.

Oddali hołd ofiarom Zbrodni Wołyńskiej
fot. LUW, gov.pl

Wojewoda podziękował w imieniu Premiera za przesłanie zaproszenia na dzisiejszą uroczystość. Przekazał również pozdrowienia wszystkim jej uczestnikom. Specjalne podziękowania za kultywowanie pamięci o Polakach pomordowanych na kresach zostały skierowane w stronę prezesów stowarzyszeń, które zorganizowały dzisiejsze wydarzenie.

W odczytanym przez wojewodę liście, Prezes Rady Ministrów napisał:

Zbrodnia Wołyńska stanowi bolesne świadectwo tego, do czego może prowadzić nienawiść, a zwłaszcza nienawiść rozniecana na masową skalę. Nienawiść, która w niepojęty sposób potrafi skłonić do podniesienia ręki na bezbronnych – na mężczyzn, kobiety i dzieci. Ich los wciąż woła o pamięć. Wciąż mocno przemawia do naszych serc. Ta pamięć to przede wszystkim zapewnienie godnego pochówku ofiarom mordu na terenach województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Oddanie im pełnej sprawiedliwości i godne Ich uczczenie stanowi niezbędny krok ku temu, by przeciwdziałać niszczącej sile nienawiści. To nie tylko nasza powinność, ale i głęboka potrzeba. Składając hołd bezbronnym, niewinnym ofiarom Wołyńskiej Zbrodni , wyrażam nadzieję, że nadejdzie dzień Ich godnego pogrzebu. Wierzę, że miejsce Ich męczeństwa stanie się miejscem niezakłóconego spoczynku, a dla żyjących – miejscem spotkania w pokoju i prawdzie. Łącząc się z Państwem, nisko pochylam głowę i oddaję hołd Pomordowanym.

Żary: Oddali hołd ofiarom Zbrodni Wołyńskiej

Główne uroczystości w Żarach rozpoczęto sygnałem z miejskich syren alarmowych. Zebrani goście wspólnie odmówili modlitwę za pomordowanych i złożyli kwiaty pod tzw. „Krzyżem Wołyńskim”. Uroczystość uświetnił Apel Pamięci z salwą honorową.

Organizatorami obchodów są: Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich, Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.