We wrześniu zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zorganizował wyjazd studyjny w celu zlustrowania stanu zaawansowania prac związanych z przebudową południowej jezdni DK18. Podglądamy jak postępuje budowa autostrady A18.

Budowa południowej nitki autostrady A18
Budowa autostrady A18, południowa nitka – fot. RDOŚ, gov.pl

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim reprezentował dr Andrzej Korzeniowski, Regionalny Konserwator Przyrody oraz dr Grzegorz Karcz, główny specjalista. Oprócz organizatora wyjazdu w lustracji uczestniczyli także przedstawiciele: Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nadzoru inwestorskiego oraz PORR S.A i Kobylarnia S.A – wykonawcy odpowiednio 1 i 2 odcinka A18.

Budowa autostrady A18

Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzeć pierwsze 21 km drogi od granicy państwa na wschód. Przedmiotem szczególnego zainteresowania były tworzone przejścia dla zwierząt. Na lustrowanym odcinku budowane są już dwa górne przejścia dla zwierząt dużych. Pierwsze w km 2+050, o mniejszym zaawansowaniu prac, będzie składało się z dwóch przęseł z podporą pomiędzy jezdniami docelowej A18. Drugie, w km 14+000, już prawie w całości wykonane, zostało złożone z półfabrykatów betonowych w formie łukowatych „żeber” nad obiema jezdniami, podpartych na przyczółkach.

System odwodnienia budowanej A18 zakłada również powstanie szczelnych zbiorników odparowujących, które w czasie eksploatacji drogi mogą stać się stanowiskami dogodnymi dla rozwoju płazów. Takie przeznaczenie zbiorników zaplanowano przez odpowiednie rozwiązanie projektowe ogrodzenia, zabezpieczające wejście płazów na jezdnię. Jedno z takich miejsc, w stadium budowy zlokalizowane jest na odcinku w km 3+800.

Lustracja wykazała, że mimo bardzo dużego rozmiaru prac ziemnych i budowalnych, przekształcenia terenu dokonane były jedynie w obecnym pasie drogowym, a logistyka prac i ekonomia przedsięwzięcia ograniczają inne niekorzystne oddziaływania na przyrodę.