Dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Lubuskiego powstało nowe boisko wielofunkcyjne i skatepark w Przewozie.

Nowe boisko wielofunkcyjne i skatepark w Przewozie otwarte
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay

W ramach przedsięwzięcia powstało boisko wielofunkcyjne, w tym: boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, dwa boiska do koszykówki, bieżnia, skocznia w dal oraz skatepark w Przewozie. Boisko wielofunkcyjne jest uzupełnieniem bazy sportowej gminy, przy Szkole Podstawowej funkcjonuje pełnowymiarowa hala sportowa.

Gmina Przewóz otrzymała na realizację tej inwestycji dofinansowanie w wysokości 66 tys. zł z budżetu Województwa Lubuskiego w ramach Programu Inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa” na 2021 r. –  Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków treningowych sportowców, a także też na masowe uprawianie sportu. Jednocześnie służyć będzie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.  

Zadanie obejmowało również budowę ogrodzenia boiska wraz z dwoma bramami wjazdowymi. Całkowity koszt inwestycji to 1 160 000 zł.

Lubuska Baza Sportowa

Przypomnijmy, uchwałę dotyczącą programu „Lubuska Baza Sportowa” sejmik województwa przyjął 22 kwietnia br. Pozytywna opinia radnych sprawiła, że 42 inwestycje otrzymały wsparcie na łączną kwotę blisko 2,8 mln zł. Program „Lubuska Baza Sportowa” ma na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi infrastruktury sportowej w naszym regionie. Pomoc finansowa wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, jednak nie więcej niż 100 tys. zł brutto.